Select language: English | Greek

Γενικοί Όροι Φύλαξης Αποσκευών

 

ΑΡΘΡΟ 1:Το άτομο που παραδίδει αποσκευή/ες προς φύλαξη αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος των αποσκευών και γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους φύλαξης από την υπηρεσία του «Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού».

ΑΡΘΡΟ 2:Ο «Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός» έχει το δικαίωμα να ανοίξει και να εξετάσει τα περιεχόμενα των αποσκευών οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, και να αφαιρέσει ή να καταστρέψει οποιοδήποτε αντικείμενο ή μέρος του το οποίο μπορεί, κατά την κρίση της εταιρείας, να προκαλέσει τραυματισμό, ενόχληση ή ζημία σε περιουσία ή άτομα, ή συνιστά δημόσιο κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 3:Ο «Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός» δεν αναλαμβάνει την φύλαξη και αποθήκευση : μετρητών, χρεογράφων, φαρμάκων, ασφαλειών, συμβολαίων, επίσημων εγγράφων, τίτλων αξίας, κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών, όπλων , εκρηκτικών, εύφλεκτων και άλλων επικίνδυνων υλικών, ηλεκτρονικών συσκευών (βιντεοκάμερες, φορητοί υπολογιστές, φορτιστές κ.α.), διαβατηρίων ή ταυτοτήτων, γυαλιών οράσεως, αντικείμενα που χαλάνε εύκολα ή έχουν δυσάρεστη οσμή, παράνομες ουσίες ή παράνομα υλικά, έργα τέχνης, αρχαιότητες και γενικά είδη που απαγορεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 4: Ο «Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός» δεν αναλαμβάνει την φύλαξη αποσκευής/ών που ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αρνείται να δηλώσει τα επαρκή στοιχεία του.

ΑΡΘΡΟ 5: Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος της υπό φύλαξη αποσκευής εγγυάται ότι κανένα από τα άνωθεν απαγορευμένα είδη του άρθρου 3 δεν περιέχεται εντός της /των αποσκευών.

ΑΡΘΡΟ 6: Οποιεσδήποτε φθορές στο εξωτερικό μέρος των αποσκευών δεν δημιουργούν υποχρέωση στον Συνεταιρισμό για αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 7: Ο Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την φύλαξη αποσκευών των οποίων η αξία μαζί με το περιεχόμενο δεν ξεπερνά το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) και για τον λόγο αυτό ευθύνεται για αποζημίωση μόνο μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, φθοράς, ή ζημίας τους που οφείλετε εξ υπαιτιότητας του. Σε περίπτωση που η αποσκευή και το περιεχόμενο αυτής είναι μεγαλύτερης αξίας παρακαλούμε να ενημερώσετε το προσωπικό μας, για την μη παραλαβή της αποσκευής. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο συνεταιρισμός δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για την επιπλέον αξία.

ΑΡΘΡΟ 8: Η πληρωμή για την φύλαξη των αποσκευών πραγματοποιείται με μετρητά.

ΑΡΘΡΟ 9: Οι αποσκευές αποθηκεύονται σε ειδικά ράφια.

ΑΡΘΡΟ 10: Η παραλαβή των αποσκευών πραγματοποιείται μόνο από τον κύριο ή κάτοχο της/των αποσκευών και θα πρέπει να προσκομιστεί στο προσωπικό της εταιρείας το αρχικό έντυπο της φύλαξης των αποσκευών, όπως επίσης και το δελτίο ταυτότητας του παραλήπτη.

ΑΡΘΡΟ 11: Για σκοπούς επιβεβαίωσης της παραλαβής αποσκευή/ών, ο παραλήπτης θα πρέπει να υπογράψει το έντυπο φύλαξης αποσκευών.

ΑΡΘΡΟ 12: Για κάθε διαφορά είναι αρμόδια τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης